Kledingwinkel niet aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeval

In maart 2017 heeft een werkneemster van de Primark haar hoofd gestoten aan een metalen stang van een kledingrek. Ze heeft hier letsel aan overgehouden en is een jaar arbeidsongeschikt verklaard. Op dit moment zit ze in het re-integratie traject. De werkneemster vindt dat de Primark onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is, ze eist vergoeding van de schade die ze heeft geleden. De werkneemster verwijt de Primark dat ze in een aantal zaken tekort zijn geschoten. Onder andere het verlenen van zorg, het hanteren van gevaarlijke kledingrekken en het nalaten van een training ter voorkoming van ongevallen op de werkvloer. Ze eist dat de kledingwinkel haar schade vergoedt.

Volgens de Primark was het een ongeval dat iedereen overal had kunnen overkomen. De werkneemster zou niet goed hebben opgelet en haar klachten zouden ook niet te herleiden zijn tot het ongeval. Tevens worden de zogenaamd gevaarlijke kledingrekken over de hele wereld gebruikt.

Twee maanden geleden heeft de kantonrechter de vordering van de werkneemster afgewezen. De Primark is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval waarbij de verkoopster tegen de kledingstang botste. Er was namelijk geen gevaarlijke situatie waarvoor de kledingwinkel had moeten waarschuwen.