Nieuws

Gevaar door het boerkaverbod

Op 1 augustus 2019 iets meer dan een jaar geleden werd de wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht. Een kledingstuk dat valt onder gezichtsbedekkende kleding is de boerka. Dit boerkaverbod werd veertien jaar geleden door Geert Wilders op de agenda gezet. Volgens Wilders zou het dragen van een boerka de integratie van islamistische vrouwen belemmeren. Een jaar later blijkt echter dat het boerkaverbod niet leidt tot de integratie van vrouwen, maar tot iets heel anders: islamofobie.

Sinds het intreden van de wet is het verboden om met gezichtsbedekkende kleding een openbare ruimte te betreden. Dit betekent dat in het onderwijs, het openbaar vervoer, de zorg en overheidsgebouwen geen boerka gedragen mag worden. Wanneer dit toch gedaan wordt, zal er een boete van 150 euro worden opgelegd.Door dit verbod zal beter te zien zijn wie er zich in een openbare ruimte bevindt, waardoor het verblijf in openbare ruimten veiliger wordt.

Helaas voelen de vrouwen zich door dit verbod niet meer veilig. Moslimvrouwen met en zonder gezichtssluier zijn sinds het ingaan van het boerkaverbod vaker het doelwit van verbale en fysieke islamofobe aanvallen. Omdat er bij veel mensen (zowel bij politie als burgers) nog onduidelijkheid heerst over de inhoud van het verbod, worden vrouwen nu aangevallen op plekken waar het boerkaverbod niet geldt. Dit blijkt allemaal uit het onderzoek van Stichting Meld Islamofobie. Volgens de stichting heeft de wet ernstige problemen gecreëerd die er voorheen nog niet waren. De wet is volgens de stichting dan ook een voorbeeld van symboolpolitiek met verstrekkende gevolgen voor moslima’s die een gezichtssluier dragen.