Alumnivereniging

Ook oud-vrijwilligers leveren nog steeds een bijdrage aan u


Stichting Rechtswinkel Beuningen bestaat uit vrijwilligers die voor een bepaalde tijd werkzaam zijn bij de rechtswinkel. Zij zullen na enige tijd klaar zijn met hun rechtenstudie en werkzaam worden in verschillende juridische sectoren in de praktijk. Deze oud-vrijwilligers zijn via hun kennisoverdracht uit de praktijk van toegevoegde waarde voor de rechtswinkel!

 

De kennis en ervaring die zij bij de rechtswinkel en (inmiddels) in de praktijk hebben opgedaan, brengen zij over aan de huidige vrijwilligers van de rechtswinkel, onder andere middels het organiseren van lezingen. Daarnaast is gebleken dat veel vertrekkende vrijwilligers de sociale contacten - die zijn opgedaan tijdens het vervullen van de rol als juridisch adviseur bij de rechtswinkel - graag zouden willen behouden. Het regelen van informele activiteiten en borrels behoort dan ook tot een van de bezigheden van de Alumnivereniging.

 

Ben jij oud-vrijwilliger van Rechtswinkel Beuningen en na het lezen van het bovenstaande enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op en word lid! Per mail zijn we te bereiken via: alumni.rechtswinkelbeuningen@gmail.com.