Personen, familie -en erfrecht

Wat moet ik doen als ik wil scheiden maar mijn partner wil geen ouderschapsplan maken?

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In dit ouderschapsplan staan afspraken die ouders maken over de kinderen. Zonder ouderschapsplan kunt u niet scheiden.  

Soms lukt het niet om samen met uw ex-partner een ouderschapsplan op te stellen. U kunt dan hulp vragen aan een mediator. Werkt dit ook niet, dan kunt u zelf eenzijdig een ouderschapsplan opstellen. Dit ouderschapsplan moet worden ingediend bij de rechtbank. In het eenzijdige ouderschapsplan moet wel vermeld worden wat de reden is waarom het niet gelukt is om het ouderschapsplan gezamenlijk op te stellen. De rechtbank zal beoordelen of die reden(en), voor het niet tot stand komen van een gezamenlijk ouderschapsplan genoeg zijn. Als dit niet zo is, is het mogelijk dat de rechter u en uw ex-partner alsnog naar een deskundige verwijst, om toch samen een ouderschapsplan op te stellen. Als blijkt dat niet genoeg aandacht is geschonken aan de mogelijkheid om samen een ouderschapsplan op te stellen, kan de rechter besluiten om de echtscheiding (nog) niet uit te spreken.

Ik ben ouder, maar heb geen gezag over mijn kind. Mag ik contact hebben met mijn kind?
Er is geen testament. Wie zijn nu de erfgenamen?