Consumentenrecht

Als ik akkoord ben gegaan met de algemene voorwaarden, gelden de bedingen uit de algemene voorwaarden dan altijd?

Een verkoper kan tot op zekere hoogte zelf bepalen wat hij in zijn algemene voorwaarden zet. Als u als consument akkoord bent gegaan met deze algemene voorwaarden, bepaalt de wet dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. In bepaalde gevallen heeft een beding uit de algemene voorwaarden, ondanks dat u er akkoord mee bent gegaan, geen gelding. In de wet zijn de zogenaamde ‘zwarte en grijze lijst’ opgenomen om de consument bescherming te bieden tegen bedingen in algemene voorwaarden die niet eerlijk zijn, ofwel ‘onredelijk bezwarend’. Voor de beoordeling of een beding in de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend is aan te merken, bestaan geen algemene regels. Om dit probleem op te vangen voorziet de wet dus in de zwarte en grijze lijst.

De zwarte lijst (artikel 6:236 BW) bevat bedingen waarvan vaststaat dat ze onredelijk bezwarend zijn. Komt een beding dus voor op de zwarte lijst, dan moet dit beding vernietigd worden. Bedingen die opgenomen zijn in de grijze lijst (artikel 6:237 BW) worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Komt een beding voor op de grijze lijst, dan moet dit beding vernietigd worden, tenzij de verkoper (gebruiker) kan bewijzen dat het beding onder de omstandigheden niet onredelijk bezwarend is. 

Indien u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, maar een beding uit de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend wordt gezien, dan kan dit beding dus vernietigd worden en bent u er, ondanks dat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, niet aan gebonden. 

Mijn product is stuk of beschadigd, heb ik nog garantie?
Zijn de algemene voorwaarden altijd van toepassing op een overeenkomst?