Arbeidsrecht

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst (afkorting: VSO) wordt ook wel een ‘beëindigingsovereenkomst’ genoemd of ontslag met ‘wederzijds goedvinden’. Het is een overeenkomst waarin u en uw werkgever afspraken vastleggen aangaande de beëindiging van het dienstverband. Dit ontslag bevat onder andere de einddatum van uw arbeidsovereenkomst, de ontslagvergoeding en hoe de werkgever omgaat met eventuele kosten die u moet maken voor juridische ondersteuning.

Teken een VSO niet zomaar, u dient namelijk bij het ontvangen van een VSO goed te weten wat u wel of niet moet doen. Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden:

Om recht te behouden op een WW-uitkering is vereist dat in de VSO staat opgenomen dat uw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, uw werkgever zich houdt aan zijn/haar opzegtermijn en u niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Let op: teken geen VSO als u ziek bent, want dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering of Ziektewetuitkering.

U heeft bij een VSO geen recht op een transitievergoeding, maar er wordt wel vaak een ontslagvergoeding toegekend. De hoogte wordt vaak bepaald met de wettelijke transitievergoeding als startpunt, het minimum dat u kunt krijgen. De transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren, uw leeftijd en uw bruto maandsalaris. Bij een VSO kunt u vaak een ontslagvergoeding krijgen die hoger is. 

Heeft u al getekend? Dan heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. U kunt de VSO schriftelijk herroepen zonder dat u hier een reden voor hoeft te geven. Hiermee trekt u uw instemming eigenlijk in. Let op: heeft uw werkgever u niet schriftelijk gewezen op deze bedenktijd? Dan heeft u drie weken bedenktijd.

Verder kunt u dingen afspreken over vrijstelling van werk, het uitbetalen of opnemen van vakantiedagen, positieve referentie/getuigschrift, eventueel het laten vervallen van een concurrentie- of geheimhoudingsbeding, scholingskosten, vergoeding voor juridische kosten, finale kwijting etc. Deze afspraken dienen te voorkomen dat u of uw werkgever met betrekking tot onderwerpen die niet in de VSO zijn opgenomen een rechtelijke vordering kan starten. Controleer tot slot altijd of de gegevens juist zijn, of er een reden voor beëindiging in staat en wat de beëindigingsdatum is.

Is mijn werkgever verplicht mijn loon door te betalen bij ziekte?
Wat houdt een proeftijd in?