Donatie informatie

Rechtswinkel Beuningen verstrekt geheel kosteloos passende juridische adviezen aan inwoners van de gemeente Beuningen.
Onze vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zonder financiële ondersteuning kan Rechtswinkel
Beuningen echter niet voortbestaan.
Bent u goed geholpen door ons en wilt u ons een warm hart toewensen? Giften en donaties zijn altijd welkom! Met het geld dat wij ontvangen kunnen wij onder andere onze spreekkamer huren en noodzakelijke spullen aanschaffen om onze stichting draaiende te houden.

Indien u ons financieel wilt steunen, kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer:
NL 49 RABO 010 724 56 71
ten name van Stichting Rechtswinkel Beuningen.

Alvast heel hartelijk dank!